برای بستن ESC را بزنید

گرافیک ، هنر دیجیتال ، طراحی

نُتِ آهنگ «آستین‌های سبز» برای همه‌ی سازها

0

نُتِ آهنگ «آستین‌های سبز» برای همه‌ی سازها تعداد صفحات: 1 میزان: شش‌هشتم تُنالیته: لادورین تُندا: 55 … دریافت فایل نت, آستین‌های سبز, موسیقی, هنر, ساز, PDF

ادامه مطلب

نُت و تَبلِچِر آهنگ «غوغای ستارگان» برای گیتار به همراه فایل صوتی

0

نُت و تَبلِچِر آهنگ «غوغای ستارگان» برای گیتار به همراه فایل صوتی سطح: متوسط میزان: سه‌چهارم تنالیه: سی‌فریژین تُندا: 130 تعداد صفحات: 3 … دریافت فایل نت, غوغای ستارگان, گیتار,…

ادامه مطلب

نُتِ آهنگ «غوغای ستارگان» برای همه‌ی سازها

0

نُتِ آهنگ «غوغای ستارگان» برای همه‌ی سازها تعداد صفحات: 2 میزان: سه‌چهارم تُنالیته: سی‌فریژین تُندا: 130 … دریافت فایل نت, غوغای ستارگان, موسیقی, هنر, ساز, PDF

ادامه مطلب

نُت و تَبلِچِر آهنگ «مستم مستم» برای گیتار به همراه فایل صوتی

0

نُت و تَبلِچِر آهنگ «مستم مستم» برای گیتار به همراه فایل صوتی سطح: متوسط میزان: دوچهارم تُنالیته: شور لا تُندا: 100 تعداد صفحات: 1 … دریافت فایل نت, مستم مستم,…

ادامه مطلب

نُت و تَبلِچِر آهنگ «بهار دلنشین» برای گیتار به همراه فایل صوتی

0

نُت و تَبلِچِر آهنگ «بهار دلنشین» برای گیتار به همراه فایل صوتی سطح: متوسط میران: شش‌هشتم تُنالیته: بیات اصفهان لا تُندا: 55 تعداد صفحات: 2 … دریافت فایل نت, بهار…

ادامه مطلب

نُتِ آهنگ «بهار دلنشین» برای همه‌ی سازها

0

نُتِ آهنگ «بهار دلنشین» برای همه‌ی سازها تعداد صفحات: 1 میزان: شش‌هشتم تُنالیته: بیات اصفهان لا تُندا: 55 … دریافت فایل نت, بهار دلنشین, موسیقی, هنر, ساز, PDF

ادامه مطلب

نُت و تَبلِچِر آهنگ «سلطان قلبها» برای گیتار به همراه فایل صوتی

0

نُت و تَبلِچِر آهنگ «سلطان قلبها» برای گیتار به همراه فایل صوتی سطح: متوسط میزان: سه‌چهارم تُنالیته: لامینور تُندا: 120 تعداد صفحات: 2 … دریافت فایل نت, سلطان قلبها, گیتار,…

ادامه مطلب