برای بستن ESC را بزنید

گرافیک ، هنر دیجیتال ، طراحی

نُت و تَبلِچِر آهنگ «ساری گلین» برای گیتار به همراه فایل صوتی

0

نُت و تَبلِچِر آهنگ «ساری گلین» برای گیتار به همراه فایل صوتی سطح: متوسط میزان: شش‌هشتم تُنالیته: لامینور تُندا: 50 تعداد صفحات: 1 … دریافت فایل نت, ساری گلین, گیتار,…

ادامه مطلب

نُت و تَبلِچِر آهنگ «گشایش بهشت» برای گیتار به همراه فایل صوتی

0

نُت و تَبلِچِر آهنگ «گشایش بهشت» برای گیتار به همراه فایل صوتی سطح: متوسط میزان: سه‌چهارم تُنالیته: می‌فریژین و لاماژور تُندا: 70 تعداد صفحات: 1 … دریافت فایل نت, گشایش…

ادامه مطلب

نُتِ آهنگ «گشایش بهشت» برای همه‌ی سازها

0

نُتِ آهنگ «گشایش بهشت» برای همه‌ی سازها تعداد صفحات: 1 میزان: سه‌چهارم تُنالیته: می‌فریژین و لاماژور تُندا: 70 … دریافت فایل نت, گشایش بهشت, موسیقی, هنر, ساز, PDF

ادامه مطلب

نُت و تَبلِچِر آهنگ «گل ارکیده» برای گیتار به همراه فایل صوتی

0

نُت و تَبلِچِر آهنگ «گل ارکیده» برای گیتار به همراه فایل صوتی سطح: متوسط میزان: چهارچهارم تُنالیته: می‌مینور تُندا: 120 تعداد صفحات: 1 … دریافت فایل نت, گل ارکیده, گیتار,…

ادامه مطلب

نُت و تَبلِچِر آهنگ «دختر بویراحمدی» برای گیتار به همراه فایل صوتی

0

نُت و تَبلِچِر آهنگ «دختر بویراحمدی» برای گیتار به همراه فایل صوتی سطح: متوسط میزان: شش‌هشتم تُنالیته: همایون می تُندا: 60 تعداد صفحات: 1 … دریافت فایل نت, دختر بویراحمدی,…

ادامه مطلب

نُتِ آهنگ «دختر بویراحمدی» برای همه‌ی سازها

0

نُتِ آهنگ «دختر بویراحمدی» برای همه‌ی سازها تعداد صفحات: 1 میزان: شش‌هشتم تُنالیته: همایون می تُندا: 60 … دریافت فایل نت, دختر بویراحمدی, موسیقی, هنر, ساز, PDF

ادامه مطلب

نُت و تَبلِچِر آهنگ «عاشقم من» برای گیتار به همراه فایل صوتی

0

نُت و تَبلِچِر آهنگ «عاشقم من» برای گیتار به همراه فایل صوتی سطح: متوسط میزان: دوچهارم تُنالیته: لامینور تُندا: 60 تعداد صفحات: 1 … دریافت فایل نت, عاشقم من, گیتار,…

ادامه مطلب