برای بستن ESC را بزنید

نُت و تَبلِچِر آهنگ «مرغ سحر» برای گیتار به همراه فایل صوتی

0

نُت و تَبلِچِر آهنگ «مرغ سحر» برای گیتار به همراه فایل صوتی سطح: مبتدی میزان: شش‌هشتم تُنالیته: ماهور دو (دوماژور) تُندا: 60 تعداد صفحات: 2 … دریافت فایل نت, مرغ…

ادامه مطلب

نُت و تَبلِچِر آهنگ «غریب آشنا» برای گیتار به همراه فایل صوتی

0

نُت و تَبلِچِر آهنگ «غریب آشنا» برای گیتار به همراه فایل صوتی سطح: مبتدی میزان: هشت‌هشتم تُنالیته: می‌مینور تُندا: 120 تعداد صفحات: 2 … دریافت فایل نت, غریب آشنا, گیتار,…

ادامه مطلب

نُت و تَبلِچر آهنگ «نوایی» برای گیتار به همراه فایل صوتی

0

نُت و تَبلِچر آهنگ «نوایی» برای گیتار به همراه فایل صوتی سطح: مبتدی میزان: دوچهارم تُنالیته: لامینور تُندا: 70 تعداد صفحات: 1 … دریافت فایل نت, نوایی, گیتار, تبلچر, موسیقی,…

ادامه مطلب

نُت و تَبلِچِر آهنگ «گل سنگم» برای گیتار به همراه فایل صوتی

0

نُت و تَبلِچِر آهنگ «گل سنگم» برای گیتار به همراه فایل صوتی سطح: مبتدی میزان: چهارچهارم تُنالیته: سی‌مینور تُندا: 100 تعداد صفحات: 2 … دریافت فایل نت, گل سنگم, گیتار,…

ادامه مطلب

نُت و تَبلِچِر آهنگ «گل گلدون» برای گیتار به همراه فایل صوتی

0

نُت و تَبلِچِر آهنگ «گل گلدون» برای گیتار به همراه فایل صوتی سطح: مبتدی میزان: شش‌هشتم تُنالیته: لامینور تُندا: 70 تعداد صفحات: 2 … دریافت فایل نت, گل گلدون, گیتار,…

ادامه مطلب