کتاب تسلط چندرسانه ای و سئو سایت | افزایش ترافیک و فروش با رسانه ها


این کتاب کاملا به زبان انگلیسی میباشد   استفاده درست از رسانه ها باعث افزایش ترافیک و در نتیجه افزایش فروش میشود ولی اگر از زسانه ها درست استفاده نکنید شما فقط وقت خود را تلف کرده اید. تسلط بر چندرسانه ای – رازهای بیشتر شدن ترافیک با رسانه را بیاموزید!   در داخل این کتاب الکترونیکی ، عناوین مربوط به SEO برای تصاویر ، نام فایل های تصویری ، زیرنویس ها ، متن متن و عنوان alt ، اندازه فایل تصویر ، SEO برای فیلم ها ، تولید در مقابل جاسازی ، SEO برای بارگیری ، SEO برای متن ، و به روزرسانی را پیدا خواهید کرد.   Multimedia Mastery – Learn the Secrets of Getting More Traffic With Media! Inside this eBook, you will discover the topics about SEO for images, image filenames, captions, alt text & title text, image file size, SEO for videos, producing vs. embedding, SEO for downloads, SEO for text, length and updates.   نوع فایل PDF صفحه ها: 19 زبان: انگلیسی …

سئو,افزایش ترافیک,رسانه