دانلود پاورپوینت زیبا سازی منظر مصنوع


بخشی از متن دانلود فایل word پاورپوینت سیر تحول زیباسازی منظر شهر :بخشی از مطلبچکیده با مطالعه سیر تطور شهرها و بررسی منظر شهری می آموزیم که چگونه محیط, انسان و فعالیت هایش, زمان, فضا و مکان در شکل گیری منظر شهری تاثیر داشته اند. کالن (2) در آموختن (زبان خاموش شهر) به ما و فراگیری زبان بصری منظر شهری پیشگام بوده است. در واقع منظر شهری به مثابه ی یک متن, امکان قرائت و خوانش متن جنبه های نامحسوس حیات مدنی شهر را فراهم می کند, چرا که در منظر شهری است که تمامی ابعاد ناملموس حیات مدنی خود را آشکار می سازد؛ به عبارت دیگر با آموختن سواد بصری و مطالعه ی منظر شهرها می توان به مواردی چون فقر یا غنای جامعه, چگونگی سلطه ی نهادهای اقتصادی, اجتماعی, سیاسی یا ارزش های حاکم بر آن جامعه ی شهری پی برد, حتی ذوق و سلیقه ی زیباشناختی و خرده فرهنگ های شهری در منظر شهرشان متبلور است و لذا از گذر آینه منظر شهر می توان به تاریخ دار بودن آن شهر, فرهنگ حاکم بر جامعه, میزان ایمنی و امنیت جامعه, چگونگی احترام جامعه به قراردادهای اجتماعی و در یک کلام ماهیت و محتوای حیات اجتماعی ساکن در آن شهر پی برد, که در واق …

دانلود پاورپوینت زیبا سازی منظر مصنوع,دانلود پاورپوینت زیباسازی,دانلود پاورپوینت طراحی منظر