پرسشنامه ی چند محوری بالینی میلیون


پرسشنامه ی چند محوری بالینی میلون ( MCMI ) یک پرسشنامه ی خودسنج استاندارد شده است که دامنه ی گسترده ای از اطلاعات مربوط به شخصیت، سازگاری هیجانی و نگرش مراجعان به آزمون را می سنجد. این پرسشنامه برای بزرگسالان 18 سال و بالاتر که دست کم توانایی خواندن آنان تا سطح کلاس هشتم است طراحی شده است… فرمت ورد 6 صفحه …

پرسشنامه,آزمون,روانسنجی